WDental AS utfører reparasjon av tannlegeutstyr. Kontakt oss når utstyret ikke fungerer slik det skal. Vi reparerer de fleste merker tannlegeutstyr, autoklaver, dac og roterende instrumenter. Bestill forebyggende vedlikeholds service for å unngå driftsstans. Fast pris på service av Dac universal og overhaling av drivverk/rotorpakke i vinkelstykke / turbin.  
 ​