WDental AS utfører reparasjon og service på tannlege utstyr. Kontakt oss når utstyret ikke fungerer slik det skal. Bestill forebyggende vedlikeholds service for å unngå driftsstans. Vi leverer også tannlegeutstyr fra de fleste produsenter.

 

Fast pris på service og overhaling av drivverk / rotorpakke i vinkelstykke / turbin.